הורדה
משך התכנית
מה זה כולל?
נושא
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
13 חודשים מידע נוסף מליחה, בשר בחלב, תערובות, בישולי עכו"ם (קי"ב- קי"ג) הכשרת כלים (ק"כ, קכ"א)
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
22 חודשים מידע נוסף סימנים: רנ"ג-רנ"ט, רעט, ש"ב ש"ז- שי"א, שי"ד- שכ"ב, שכ"ה, שכ"ח- של"א, של"ז- ש"מ.
מידע נוסף עברית
4 חודשים מידע נוסף סימן רא
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
5 חודשים מידע נוסף סימנים: שמ"ה- שמ"ט, שנ"ח, שס"ב, שס"ו, שפ"ב, ת"ח.
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
15 חודשים מידע נוסף סימנים: קפ"ג - ר`
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
7 חודשים מידע נוסף קריעה, אנינות, אבלות.
מידע נוסף עברית
מידע נוסף אנגלית
9 חודשים מידע נוסף אבן העזר: א, ב`,ד`,ו`,ט`,י"ג,כ"ו,כ"ז, כ"ט,ל"א, מ"ב, נ"ה (סעיף א) ס"א, ס"ב, ס"ד, ס"ו קכ"ו (סעיפים ב-ז) חושן משפט: ל"ג-ל"ד
מידע נוסף עברית
4 חודשים מידע נוסף הלכות מילה סימנים ר"ס- רס"ו הלכות גירות סימנים רס"ח- רס"ט