English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מי דעת

בדיקת חמץ

כל אדם שיש ברשותו חדר או בית חייב לבדוק אותו מחמץ. אפילו אישה אם היא "בעלת בית" חייבת לבדוק.


בדיקת חמץ


בליל י"ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר.


המקור למצווה זו הוא בפסוק המופיע בחומש שמות פרק י"ב פס' ט"ו: "אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"


מכאן למדנו שיש להשבית- לבטל את החמץ מן הבית ביום הקודם לחג הפסח!


מצות בדיקת חמץ נעשית בשני אופנים:


§         בדיקת החמץ


§         ביטולו


ונבאר כאן את שני האופנים:


בדיקת החמץ


כדי להמנע מאיסורי חמץ בפסח אנו דואגים לסלק את כל החמץ שנמצא ברשותנו.


חייבים להסיר מהבית כל חתיכת חמץ ואפילו פירור קטן כל עוד הם ראויים למאכל כלב.


זו הסיבה שנוהגים כל ישראל לעסוק בימים שלפני פסח בנקיון הבית מחמץ;


למעשה מתבטא הדבר בניקיון משטחי האוכל, לולי התינוקות, וכל מקום שנדבק שם חמץ. וכפי שהתבאר בגליון הקודם.


עבודות הניקיון נועדו לאפשר את הבדיקה משום שאי אפשר לבדוק מחמץ מקום מלוכלך.


הכנת הבית לבדיקה


צריכים לטאטא את החדרים לפני הבדיקה כי קשה לבדוק כאשר יש לכלוך.


זמן הבדיקה


מיד לאחר צאת הכוכבים (ותפילת ערבית) ימהר לביתו לבדוק חמץ.


כדי שלא ישכח לבדוק אסור לעשות שום מלאכה בבית או בחנות מחצי שעה קודם צאת הכוכבים וחייבים לסגור את החנות.


כמו כן אסור לאכול (פת יותר מכביצה, אבל פירות מותר ללא הגבלה, וכשמגיע זמן הבדיקה אף בפירות אין להשהות הרבה)


או ללמוד מחצי שעה קודם הבדיקה עד לסיומה, אבל לטעום מעט אוכל מותר!


הבדיקה לאור הנר


בודקים את החמץ לאור הנר מפני שכך יכול לראות היטב בכל חור וסדק.


לא ישתמש באבוקה (נר כמו של הבדלה) או בנר שמן אלא רק בנר שעוה שאינו מטפטף כל כך ואינו חושש מפני שריפה.


מקומות שחושש מפני דליקה כמו: ארונות חשמל או חדרי גז - יבדוק שם לאור פנס.


יש הנוהגים לכבות את החשמל כאשר בודקים לאור הנר וזה לא חובה!


יכין גם נוצה ויעה כדי לאסוף בהם פרורים שימצא וכן סכין חדה לגרד בהם ליכלוכים דבוקים.


מי הבודק?


כל אדם שיש ברשותו חדר או בית חייב לבדוק אותו מחמץ.


אפילו אישה אם היא "בעלת בית" חייבת לבדוק.


מעיקר הדין צריך בעל הבית לבדוק את ביתו מחמץ, אבל אם אינו יכול ימנה שליח במקומו והשליח צריך לברך.


(השליח יהיה גבר מעל גיל בר מצווה, ובאין ברירה אפשר גם נשים או קטנים המבינים מהו חמץ)


יש אפשרות שבעל הבית יתחיל לבדוק ומישהו אחר ימשיך אחריו את הבדיקה, במקרה זה מברך בעל הבית והאחר ישמע ויענה אמן.


ברכת הבדיקה


לפני הברכה יטול את ידיו שיהיו נקיות ויברך:


"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצונו על ביעור חמץ"


הברכה כוללת גם את ביטול החמץ ושריפתו ולכן מברך על "ביעור חמץ" ולא "על בדיקת חמץ", וחושב גם על הביטול והשריפה שיעשה למחרת.


ומיד יתחיל בבדיקה ולא ידבר בין הברכה לבדיקה כלל.


תוך כדי הבדיקה יכול לדבר רק בדברים שהם לצורך הבדיקה, ואם הפסיק בדברים אחרים לא יברך שוב.


בברכה אחת יכול לבדוק את כל רכושו ואפילו כמה בתים ביחד וגם את המכונית ועוד.


אם סיים את הבדיקה ונזכר בדבר שלא בדק בביתו יברך שוב ויבדוק (אבל מחוץ לביתו אינו צריך לברך שוב!).


המנהג להניח פתיתי לחם


יש הנוהגים להניח עשרה פתיתי חמץ בפינות הבית לפני בדיקת חמץ, רק ישים לב לעטוף אותם היטב כדי שלא יתפזרו פירורים בבית, (רצוי להשתמש בפיתה או בלחם קשה שאינם מתפוררים) גם הבודק יכול להניח לעצמו. וכדאי לרשום את המקומות שבהם הניחו את פתיתי החמץ כדי שלא ישכח אחד מהם.


היכן בודק?


בכל מקום שמכניס חמץ, או מקום שיש חשש שהכניסו לשם חמץ באקראי חייב בדיקה כמו:


חדרי מדרגות / עלית הגג/ תיבת מכתבים/ כיסי הבגדים/ מכונית/ משרד/ מסילות התריסים/ חצר מקורה/ חמץ שבכלים/ תיקים/ ילקוטים/ נרתיק טלית ותפילין. וכ" חוץ משאר המקומות בבית שאוכלים שם או שיש חשש שהכניס לשם הוא או ילדיו חמץ.         


שימו לב לבדוק את שקית השואב אבק ואת מסננת מכונת הכביסה!


גם מקומות משותפים חייבים בבדיקה כמו:


חדר המדרגות/ מעלית/ חדר האשפה/ חדר הגז/ מקלט/ ארון החשמל/ בית הכנסת/ חדר בפנימיה, ועוד.


הערות:


א. חצר מקורה חייבת בבדיקה, אבל חצר פתוחה אין צריך לבדוק כי בוודאי אכלו הציפורים את החמץ שבה.


ב. היוצא  מביתו לחג [כגון לבית מלון] ויצא כבר בליל י"ד צריך לבדוק היכן שנמצא.


ג. ספר שרוצה להשתמש בו בפסח ולא שמר עליו במשך השנה מחמץ,  חייב לבדוק אותו דף דף כדי שלא יפלו פירורי חמץ לתוך האוכל. [לא ישתמש בברכונים שמשתמש בהם כל השנה].


ד. מקומות שמוכר אותם במכירת חמץ ידאג לסגור אותם קודם בדיקת חמץ.


שים לב!


גם מקום שניקה אותו ניקיון יסודי לפני פסח - חייב בדיקה בליל י"ד, אם קשה לו לבדוק בלילה אחד את כל הבית יכול לבדוק לאור הנר גם בלילות קודמים (בלא ברכה!) או למשש בידו במקום שכבר ניקה כדי לוודא שאין שם חמץ.


בכל מקרה ישאיר לפחות מקום אחד כדי שאותו יבדוק בליל בדיקת חמץ בברכה.


אחר הבדיקה לוקח את החמץ שמצא ומניח אותו בתוך שקית קשורה כדי שלא יתפזרו פירורים, ויחביא אותה מפני ילדים קטנים או בעלי חיים.


ביטול החמץ


חז"ל תיקנו נוסח מיוחד לומר לאחר בדיקת חמץ  "כל חמירא"


הנוסח נקבע בלשון ארמית וענינו הוא לבטל את החמץ שיתכן ונשאר ברשותנו ואיננו יודעים ממנו ולהחשיבו הפקר כעפר הארץ, באופן זה גם אם נשאר חמץ לא נעבור על איסורי "בל יראה" ו"בל ימצא".


ואומר: "כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא", והתרגום "כל חמץ ושאור (חומרים מחמצים) שיש ברשותי שלא ראיתי ושלא ביערתי יתבטל ויהא הפקר כעפר הארץ".


הביטול יכול להאמר בכל שפה שהיא, העיקר הוא שיבין מה אומר [אם לא מבין מה אמר - לא ביטל].


סוף זמן אכילת חמץ


ביום י"ד לאחר שליש היום נאסרה אכילת החמץ.


 


כשמגיע זמן זה ישטוף את פיו ויצחצח היטב את השיניים כדי שלא יישאר חמץ בפיו.


ביעור חמץ


מצוות עשה מן התורה לבער (להשמיד) את החמץ מן העולם בערב פסח.


ביעור החמץ יכול להעשות בכל דרך שירצה [כגון שיזרוק החמץ לים] אבל נוהגים לשרוף אותו בדווקא.


ושורף את כל החמץ שברשותו (גם את החמץ שמצא בבדיקה).


אחרי ששרף את החמץ מבטל אותו שוב באמירת "כל חמירא".


הנוסח כאן שונה מהנוסח הנאמר לאחר בדיקת חמץ, שבלילה ביטל רק את החמץ שלא ראה אותו ועכשיו מבטל גם את החמץ שראה.


ואומר: כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחמיתיה ודלא חמיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוי הפקר כארעא דארעא. והתרגום "כל חמץ ושאור (חומרים מחמצים) שיש ברשותי מה שראיתי ומה שלא ראיתי, מה שביערתי ומה שלא ביערתי, יתבטל ויהא הפקר כעפר הארץ".


הערה


המוצא חמץ בביתו בפסח, אם מצא חמץ ביום טוב או בשבת לא יגע בו, רק יכסה אותו בכלי ומיד בצאת החג או השבת ישרפנו.


אם מצא חמץ בחול המועד יוציא אותו מביתו מייד וישרוף אותו כדי שלא יבוא חלילה לאכול אותו.


תענית בכורים 


בערב פסח מתענים הבכורים (בין מאב בין מאם). סיבת התענית היא להודות לד' על הנס שנעשה עם הבכורים בזמן יציאת מצרים שפסח ד' על בכורי ישראל ולא הרג אותם במכת בכורות.


בכור קטן אביו מתענה בשבילו [אם האבא בכור האמא מתענה בשביל בנה,  כשאינה מצטערת מהתענית].


ונהגו המתענים לעשות סיום מסכת או להשתתף בסיום ואחר כך סועדים סעודת מצווה ונפטרים בזה מן התענית [ואסור לאכול לפני כן].


איסור מלאכה בערב פסח


בערב פסח [יום י"ד] אסור לעשות מלאכה מזמן חצות היום ומותר רק מלאכה הנצרכת לחג ויש מקומות שנוהגים שלא לעשות מלאכה כבר מהבוקר.


תזכורות לערב פסח


§     יבדוק שמכר את חמצו כהלכה.


§     יסתיר את כלי החמץ בתוך הארון ויסמן מבחוץ שתכולת הארון נמכרה לגוי [כגון: חמץ, מכור לגוי]


§     מסתפרים ומתגלחים לפני חצות היום, ואם שכח יסתפר אצל גוי. גם גזיזת ציפורניים יעשה עד חצות היום ואם שכח מותר גם לאחר חצות.


§     טבעות הנשים צריכות הגעלה, יש לנקות אותם היטב ולשפוך עליהן מים רותחים.

שלח לחבר  |  הדפס  |  הוספת תגובה נתקבלו 0 תגובות
נושאים נוספים
מי דעת
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: