English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מי דעת

הלכות יום כפור

כפרות


נוהגין ליקח תרנגול לבן לזכר ותרנגולת לבנה לנקבה ואומרים כשמחזיקים אותם הפסוקים כמו שכתוב בסדור, ואח"כ שוחטים אותם ומעריכים שווים ונותנים לעניים.


יש אומרים שאפשר לעשות מנהג כפרות בדג או בכסף.


פיוס


עברות שבין אדם לחברו אין יוה"כ מכפר עד שירצה אותו. לכן צריך כל אחד לבקש מחילה ממי שחושב שפגע בו.


תפילה


אין אומרים מזמור לתודה. גם לא אומרים פרשיות הקרבנות השייכים ליחיד.


יש להתוודות במנחה קודם סעודה מפסקת.


אכילה


מצוה מהתורה לאכול בערב יום כיפור ולהרבות בסעודה. ואסור להתענות אפילו תענית חלום.


טבילה


הטבילה בערב יום כיפור היא לכתחילה , גם אנשים שאינם רגילים לטבול בכל ימות השנה טובלים בערב יום כיפור מפני קדושת היום.


קבלת התענית


יש הסוברים שמיד עם גמר סעודה מפסקת מתחילה התענית, ולכן אם רוצה לאכול או לשתות לאחר ברכת המזון יש לומר בפירוש לפני ברכת המזון שעדיין אינו מקבל על עצמו את התענית.


הדלקת נרות


אשה המדליקה  נרות מברכת "אשר קדשנו.. להדליק נר של  יום הכיפורים" וברכת "שהחיינו"[1] .


ברגע שאשה מדליקה נרות - חלים עליה כל דיני יום כיפור, ולכן אם מעוניינת לנסוע תתנה תנאי שאינה מקבלת עליה את החג בהדלקה.


מדליקים נר חיים (=נר נשמה) בעבור כל איש נשוי בבית (ולא על נשים), בנוסף מדליק נר נשמה לעילוי נשמות הנפטרים.


נוהגים ללבוש בגדי לבן (קיטל) כיון שהוא בגד מתים יכנע לבבו.


מחילה


בתפילה זכה מזכירים בפירוש שאנו מוחלים לכל אחד, ומי שאינו אומר תפילה זו יאמר בפיו שהוא מוחל לכל מי שחטא כנגדו בין בגופו בין אם דבר עליו לשון הרע וכו'.


יום הכיפורים


ביום כיפור אנו מקבלים על עצמנו חמישה איסורים (עינויי הגוף): אכילה, שתיה, רחיצה, נעילת הסנדל , ואיסור תשמיש.


אכילה ושתיה


אסור לאכול ולשתות ביום הכיפורים.


יולדת עד שלושה ימים אינה צמה, ביום הרביעי ללידתה -  תאכל לשיעורים.


חולה שיש בו סכנה אוכל ושותה ביום הכיפורים


אדם שפסקו לו לשתות ישתה לפי "שיעורים" וכל אחד ישאל שאלת רב בנוגע ל"שיעורים".


ילדים מתחת לגיל 9 אין להקפיד עליהם, מגיל 9 יצומו מס' שעות.


ילדים הקרובים לגיל מצוות ירגילו אותם לצום במעט שעות יותר.


רחיצה


רחיצה - אסורה ביום הכיפורים.


הנוטל ידיים בבוקר נוטל עד קשרי (סוף) האצבעות, ולא עד סוף כף היד.


אף היוצא משרותים ינהג כן , ולא יטול יותר מפעם אחת.


מי שאוכל ביום הכיפורים - נוטל את כל כף היד.


נעילת נעליים


אסור לנעול נעלי עור ביום הכיפורים. (אך הנעליים אינן מוקצה)


ילדים החל מגיל 6 (גיל חינוך) לא ינעלו נעלי עור.


נעלי גומי אפילו אם הן נוחות - מותרות , וככל שהסוליה דקה יותר הנעל מהודרת יותר.


אמירת וידוי


את הוידוי "אשמנו בגדנו צריך לומר בעמידה (שו"ע תר"ז סעיף ג')


אין להשען על שום חפץ בזמן הוידוי כי ההשענות נחשבת לישיבה.


הבדלה


מותר לשתות מים מיד בצאת הצום לפני הבדלה (צריך לומר "ברוך המבדיל" ואז לשתות)


בהבדלה מברכים "בורא מאורי האש" רק על נר שהיה דולק עוד מערב יום כיפור. נוסח  ההבדלה כמו בכל מוצאי שבת, יש כאלו שלא נהגו לברך על הבשמים


והמברך לא הפסיד. אין להניח דברי מזונות על השולחן בזמן ההבדלה.


אוכלים ושמחים במוצאי יו"כ ונחשב קצת יו"ט. ומתחילים בבנית הסוכה.


 


י"ג מידות של רחמים


"ויעבור ד' על פניו ויקרא"


תפילת י"ג מידות של רחמים פותחת במילים: "ויעבור ד' על פניו" הנה השכינה עברה על פני משה, ואז קרא הקב"ה בפניו את סדר י"ג המדות ואמר לו: דע, שבמדות רחמים אלו אני מנהג את עולמי, וכל זמן שישראל חוטאים וחוזרים בתשובה ומזכירין י"ג מידות אלו מובטח להם שהקב"ה יענה אותם.


ולפי שאסור להזכיר אותן בלא כוונה נביא כאן הסבר קצר על מידות הרחמים. 


ד' -  מרחם על האדם אחר החטא.


א-ל  - מידת חוזק.


רחום  - מרחם שלא תבוא צרה.


וחנון -  מרחם בשעת הצרה, יש אומרים "חנון" מלשון מתנת חינם.


ארך אפיים  - ממתין להפרע.


ורב חסד - מתנהג לפנים משורת הדין, כי נותן לאדם יותר ממה שמגיע לו.


ואמת -  נאמן לשלם שכר לעושי רצונו.


נוצר חסד לאלפים -  שומר חסד לאלפי דורות (זכות אבות)


נושא -  מעביר ומוחל.


עוון  - זדון.


ופשע -  מרדות להכעיס.


וחטאה -  שגגה.


ונקה -  אינו מותיר אפילו רושם של חטא לשבים בתשובה.


מן הפסוק "והלכת בדרכיו ודבקת בו" אנו למדים שמצווה עלינו לדבוק במידותיו של ד',  מה הוא "רחום" אף אתה רחום, מה הוא "חנון" אף אתה היה חנון, מה ד' "נושא עוון" - אף אתה היה מעביר על מידותיך - כך מובטח לנו שתפילה זו לעולם לא תשוב ריקם, ונזכה לצאת זכאים בדין, אמן.


תפילת י"ג מידות נאמרת רק בציבור (עשרה אנשים ויותר) ובעמידה.

המתפלל יחידי ידלג על תפילה זו, או יאמר אותה בטעמים כאילו קורא בתורה.גמר חתימה טובה!


[1] ובבית הכנסת לא תענה אמן על ברכת שהחיינו של החזן.

שלח לחבר  |  הדפס  |  הוספת תגובה נתקבלו 0 תגובות
נושאים נוספים
מי דעת
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: