English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  שכירות פועלים
דיינות - שכירות פועלים
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א-ה  שלט  הלנת שכר עובדים (בסיס הדין) 1
ו-סוף  שלט  עוד בעניין הלנת שכר עובדים 2
א-סוף  שלא  חובות המעסיק כלפי עובדיו 3
א,ב  שלב  שכירות פועלים באמצעות שליח (ששינה מדברי המעסיק) 4
ג,ד  שלב  שכר את הפועלים עי שליח והם אמרו שהם נשכרים 5
ה-סוף/א  שלב/שלג  עוד בעניין הפרשי מחירים שבין פועלים ובעל הבית 6
א,ב  שלג  בעהב או פועלים שחזרו בהם,על מי מוטל לפצות את השני 7
ג,ד  שלג  חזרת פועל וקבלן באמצע עבודתם 8
ה  שלג  חזרת פועל וקבלן בדבר האבד 9
ה-ו  שלג  חזרת פועל בדבר האבד (דין השו 10
ז,ח  שלג  דיני פועל,אומן,מלמד ועוד סוגי עובדים 11
א,ב  שלד  פועלים שבאו לעבוד וגילו שאין אפשרות לעבוד שם 12
ג,ד  שלד  דיני אריס ומלמד 13
א  שלה  פועל שסיים את עבודתו מהר,ועוד מדיני מלמד 14
ב,ג  שלה  שכרו של שליח שהלך לעשות שליחותו,ולא היתה תועלת 15
א-סוף  שלו  התנאים שיוכל בעהב לומר לפועל:טול מה שעשית בשכרך 16
א-ה  שלז  דיני פועל האוכל ממה שעובד בו 17
ו-ח  שלז  אכילת שומר ודין אכילת פועל יותר משכרו 18
ט-יג  שלז  דינים שונים בעניין אכילת פועל בעת עבודתו 19
יד-יח  שלז  דינים שונים בעניין אכילת פועל בעת עבודתו 20
יט,כ/א,ג  שלז/שלח  חיוב הפועל לשמור על כוחותיו,דיני חסימת בהמה בעבודה 21
ד-סוף  שלח  דיני חסימת בהמה בעת עבודתה 22
מה בתכנית?

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: