English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  נזקי שכנים
דיינות - נזקי שכנים
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א-ד  קנג  דיני הוצאת זיז וחזקה בו. 1
א-ד  קנג  דיני הוצאת זיז וחזקה בו (פסק השוע) 2
ה-ו   קנג  דיני הוצאת זיז וחזקה בו ודיני מרזב ומזחלה. 3
ו-ח   קנג  בעל החצר ובעל הגג בענין הוצאת מרזב ומזחילה. 4
ט-יא  קנג  דיני שפיכת מי הגג, ודין הגבהת המרזב. 5
יב-יד  קנג  להיכן ילכו המים, ודיני חזקת סולם וכותל. 6
טו-טז  קנג  חזקה על נעיצת קורות בכותל חברו. 7
טז-יז  קנג  חזקה על נעיצת קורות בכותל חברו. 8
יח-כ  קנג  חזקה על נעיצת קורות בכותל חברו. 9
א  קנד  פתיחת בית לחצר אחרת והוספת חדר או עליה. 10
ב-ג  קנד  הכנסת דירים נוספים לביתו ודיני הזק ראיה. 11
ג  קנד  פתיחת חלון מול חלון ופתח במצבים שונים. 12
ג  קנד  פסק השוע והרמא בענין חלון מול חלון. 13
ד-ה  קנד  שינוי מבנה החלון או הפתח. 14
ו  קנד  פתיחת חלון קטן או גדול מול חצר חברו. 15
ו-ז  קנד  פתיחת חלון מול חצר חברו. 16
ז-י  קנד  פתיחת חלון מול חצר חברו, ודין נפל הכותל. 17
יא- יג  קנד  חזקת חלונות 18
יד-טז  קנד  פתיחת חלון מול רשהר,חצר או חורבת חברו. 19
טז  קנד  פתיחת חלון מול רשות חברו כשלא מזיקו עתה. 20
טז-יז  קנד  פתיחת חלון מול רשות חברו כשלא מזיקו עתה ועוד 21
יח-יט  קנד  דיני ישראל שקנה ביתו מגוי. 22
יח-יט  קנד  חזקת ישראל מול ישראל אחר שקנה מגוי. 23
כ-כב  קנד  סתימת חלון ודיני הרחקת כותל מן החלון. 24
כב-כו  קנד  דינים שונים בענין הרחקות מול חלון. 25
כז  קנד  דיני שני אחים שירשו, אחד בית ואחד חצר. 26
כז-כח  קנד  מכר את הבית והחצר-דיני בניית כותל 27
כט-סוף  קנד  נזקי חלונות מול חצר או גינה. 28
א   קנה  הרחקת סוגי תנורים שונים כדי שלא יזיקו 29
ב-ג  קנה  הרחקת חנות נחתומים וצבעים ועוד מאוצר חברו 30
ד-ה  קנה  נזקי מים ורטיבות ודיני הרחקת דברים המזיקים 31
ו-ט  קנה  הרחקת מי רגליים, רחיים ותנור מהכותל 32
י-יב  קנה  הרחקת בורות מים שונים ועוד 33
יג-יד  קנה  הרחקת כותלו מכותל חברו 34
טו-טז  קנה  הרחקת נזק של נדנוד וכן הרחקת סולם מהשובך 35
יז-יח  קנה  הרחקת כותל ממרזב והרחקה בין שני בורות 36
יט-כא  קנה  הרחקה בין בורות מים ונזקי בור מים שעלה על גדותיו 37
כב-כג  קנה  הרחקת אילן, גורן וריחות רעים מן העיר 38
כד-כה  קנה  הרחקת שובך מן העיר והרחקת אילנות זה מזה 39
כה-כח  קנה  הפרעות שונות של אילן וענפיו בחצר חברו 40
כט-לא  קנה  הרחקות נזקי אילן והרחקות נוספות בין שני שדות 41
לב-לה  קנה  נזקים ישירים ועקיפים ודין חזקה בנזקים אלו 42
לו-לז  קנה  חזקה בנזקים גדולים כקוטרא ובית הכסא 43
לז-לט  קנה  נזקי עשן וריח בית הכסא ודין הרחקת נזקים גדולים 44
מ-מד  קנה  עוד בחזקת קוטרא ובית הכסא ומי צריך להוכיח 45
מד/א  קנה/קנו  מי צריך להוכיח חזקתו ועוד 46
א  קנו  מניעה משכן לפתוח חנות בביתו ולהפריע לשכנים 47
ב  קנו  עוד בענין פתיחת חנות בביתו והפרעעה לשכנים 48
ג-ה  קנן  יורד לאומנותו של חברו 49
ה  קנו  יורד לאומנות חברו- פסק השוע והאחרונים 50
ו-ז  קנו  המשך 51
ז  קנו  יורד לאומנות חברו- פרטי דינים ומקורות 52
ז  קנו  סיום דיני "יורד לאומנות חברו" 53
מה בתכנית?

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: