English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  הלכות דיינים
דיינות - הלכות דיינים
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  א  פתיחה לשעורי דיינות 1
א-ג  א  אלו דברים דנים בזמן הזה 2
ד,ה  א  אלו דברים דנים בזמן הזה 3
ה,ו/א  א/ב  תפיסתו של הניזוק.דינים שדנים לצורך השעה. 4
א/א  ב/ג  דינים שדנים לצורך שעה,ומספר הדיינים שבדין. 5
א  ג  זבלא במקום שיש בד קבוע. 6
ב-ד  ג  אלו הרכבי בתי דין ראויים לדון היום. 7
ד/א  ג/ד  כמה דיינים יהיו בדין, ודיני עושה אדם דין לעצמו. 8
א  ד  מתי אדם עושה דין לעצמו ומתי יכול לתפוס משכון. 9
א  ה  ימים שבהם דנים דין. 10
ב  ה  ימים שבהם דנים דין-שיטת השוע והרמא 11
ג-ה  ה  באילו שעות ביום יושבים הדיינים לדון. 12
א/א  ו/ז  סך התביעה המינימלי.דיין שהוא גר. 13
ב,ג  ז  דיין סומא, וגילו המוקדם ביותר של הדיין. 14
ד,ה  ז  כשרות אשה לדון, שתויי יין לדון, עד נעשה דיין 15
ו,ז  ז  לדון לפני דיין קטן ממנו,ודיניאהבה ושנאה בדין. 16
ז,ח  ז  דיין אוהב ושונא ודין שני דיינים השונאים זה לזה. 17
ט-יא  ז  הפסולים לדון, הצטרפות עם רשע לדון, תכונות הדיין. 18
יב  ז  דיין הנוגע בעדות, מה דינו ומה תקנתו שיוכל לדון. 19
א  ח  איזה דיין ראוי למנות, ואיזה אדם לא ימנו לדיין. 20
ב-ד   ח  על מה יקפיד הדיין ,והנהגת הדיין עם הצבור... 21
ה/א  ח/ט  סמכותו של שליח בית דין, ודיני שוחד לדיין 22
ב-ד  ט  שוחד מוקדם, פרנסת הדיינים והתרחקות מבצע. 23
ה  ט  שכר הדיינים 24
ו-ח/א-ד  ט/י  תלמיד לפני רבו בדין, הלכות בענין פסיקת דין. 25
א  יא  עניין ההזמנה לדין, ומי שאינו יכול להופיע לדין 26
ב-ו  יא  הזמנת הבעל דין לדיון, ועוד נושאים. 27
א,ב  יב  מתי יכול הדיין לפרוש מהדיון, ותחילת דיני פשרה 28
ב-ה   יב  המשך דיני פשרה 29
ו-ח  יב  דיני פשרה ומחילה, והאם צריך בהם קנין. 30
ט-יז  יב  כמה נדונים בפשרה ומחילה. 31
יח-כ  יב  סיום דיני פשרה. 32
א  יג  דיני 33
ב-ד  יג  שטר של זבלא והגשת הטענות של הצדדים בכתב. 34
ה,ו  יג  כללים בדין זבלא, פסיקה על פי הרוב בזבלא. 35
א  יד  ללכת לבית דין הגדול או לבית הועד. 36
א  יד  ללכת לבית דין הגדול או לבית הועד (השוע והרמא). 37
ב-ד  יד  כתיבת פסק דין לבעל דין. 38
ה-ח  יד  תשלום הוצאות משפט על המסרב לבוא לדין. 39
א,ב   טו  זכות קדימה בדין. 40
ג-ה  טו  דין מרומה ודין תורה על פי אומדנא. 41
א-ג  טז  ענין ראיות בדין. 42
ד-ה/א  טז/יז  הצגת שטרותיו לפני בעל דין,ודין השוואת בעלי הדין. 43
א-ד  יז  השוואת בעלי הדין, וישיבת בעלי הדין והעדים. 44
ה,ו   יז   שלא ישמע הדיין צד אחד , וכן דין שמיעה ממתורגמן 45
ז-י  יז  דינים שיש לדיין להקפיד בהם מול בעלי הדין. 46
יא,יב/א  יז/יח  לפסוק עפ סך התביעה, ודיני דיין שאמר 47
א-ג  יח  אופן קבלת הכרעה בדין עפ רב. 48
ד-ו/א  יח/יט  רב ותלמיד בדין,סדר מתן פסק דין ועוד 49
ב,ג  יט  כיצד לומדים את הפסק דין ודינו של המסרב לפרוע. 50
א  כ  סתירת הדין 51
א/א  כא/כב  דיני מתחייב שנאנס, וקבלת קרוב או פסול לדיין. 52
א  כב  קבלת קרוב או פסול לדיין- השוע והאחרונים 53
ב,ג   כב  קבלת עכום לעד או דיין, ודין חזרה בקבלת שבועה. 54
א  כג  נאמנותו של דיין. 55
א  כד  למי מתיחסים בראשונה, לתובע או לנתבע. 56
א  כה  דיני דיין שטעה 57
א  כה  דיני דיין שטעה. 58
ב  כה  טעות בשיקול הדעת 59
ב  כה  טעות בשקול הדעת -השוע והרמא. 60
ג  כה  עוד בדיני טעה בשקול הדעת. 61
ד  כה  דיין שאינו ראוי לדון, ודיני פשרה בטעות. 62
א  כו  האיסור לדון בפני ערכאות עכום. 63
ב  כו  רשות לדון בערכאות. 64
ג,ד  כו  הסכמה בין הצדדים לדון לפני ערכאות. 65
א,ב  כז  האיסור לקלל ודיניו. 66
מה בתכנית?

תכנית לימוד הלכות דיינים מבית 'לימודי דעת' הינה תוכנית לימודים כתובה ביד אומן ומגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ומוגדרת היטב.

במסגרת השיעורים נלמד כל סעיף על פי סדר סימני השולחן ערוך. לימוד הסעיף כולל את מקורה של ההלכה (בדרך כלל מהגמרא או מהראשונים),וכן שיטות הראשונים בדין זה, את שיטת הטור והבית יוסף. כמו כן מובא פסק השולחן ערוך ומבואר על פי שיטות האחרונים,

תוכנית הלכות דיינים כוללת מבחנים תקופתיים, בעזרתם יוכל הלומד לבדוק עד כמה הינו שולט בחומר הנלמד.

התכנית מתאימה במיוחד ללומדים לקראת בחינות הרבנות הראשית, כמו כן לכל המעוניין לסכם או לערוך חזרה על הלכות דיינים.

משך התכנית: 8 חדשים

עורך: הרב י. צ. אושינסקי

עלות התכנית: דמי רישום חודשיים

דיינות
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: