English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  קידושין
לימודי סמיכה - קידושין
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  כו  דיני פילגש ודין נישואין אזרחיים 1
ב-סוף/א  כו/כז  מהותם של קידושי כסף וקידושי ביאה 2
א  כז  קידושי כסף וקידושין בטבעת 3
ב-ג  כז  אלו לשונות טובים לקידושין ואלו לא 4
ד-ו  כז  לשונות מיוחדים לקידושין או לשון חסרה 5
ז-סוף  כז  הכלה אמרה במקום החתן או שהיא נתנה במקומו 6
א-ג  כט  קידש במתנה ע 7
ד-ז  כט  קידשה לאחר,הניח משכון על הקידושין 8
ח-סוף  כט  אופנים מיוחדים של קידושין שחלים ושאינם חלים 9
א  לד  דיני ברכת אירוסין שתחת החופה 10
ב-ד  לד  דיני ברכת אירוסין שתחת החופה 11
א  מב  הסכמתה של האשה להתקדש 12
ב-ג  מב  עדות על הקידושין 13
ד  מב  ייחוד עדי קידושין 14
ה  מב  עדים פסולים וכשרים לקידושין 15
א,ב  סא  חופת נדה 16
א-ג  סב  דיני שבע ברכות 17
ב,ג  סב  דיני חופות משותפות לכמה זוגות יחד 18
ד-ו  סב  המשך דיני שבע ברכות 19
ז,ח  סב  המשך דיני שבע ברכות 20
ט,י  סב  ברכת אירוסין ושבע ברכות 21
יא-יג  סב  מהיכן מברכים ברכת חתנים,מי מברך 22
א,ב  סג  בעילת מצוה וברכת בתולים 23
א-ג  סד  ימי השמחה בבתולה ובבעולה,ובאיזה יום מתחתנים 24
ד-סוף  סד  סעודת החתונה,הכנסה לביתו ומועדי נשואין 25
  סה  מצוה לשמח חתן וכלה, ודין מת וכלה 26
א  סו  האיסור לשהות עם אשה בלא כתיבת כתובה 27
ב  סו  התפסת מטלטלין,ודיני חתימת חתן על כתובתו 28
ג-ה  סו  לא ישהה אדם עם אשתו בלא חיוב כתובה 29
ו-ז  סו  שיעור סך כתובה ודיני תוספת כתובה 30
ח-יא  סו  סך כתובה ותוספת כתובה (מקרים מיוחדים) 31
יא-סוף  סו  בענייני כתובה המנהג הוא הקובע 32
א  קכו  באיזו שפה נכתב הגט, ומהו נוסח הגט 33
ב-ד  קכו  כתיבת התאריך בגט ובכתובה 34
ה-ז  קכו  כתיבת התאריך בגט ובכתובה 35
א,ב  לג  עדות של קרובים 36
ב  לג  המשך דיני עדות של קרובים 37
ג-ז  לג  המשך דיני עדות של קרובים שונים 38
ח-יב  לג  עדותם של ארוס,אחים גרים ועוד קרובים שונים 39
יג-טז  לג  דיני נוגע בעדות ודיני עדות של קרובים 40
יז-יח/א  לג/לד  סיום דיני עדות קרובים ודין עד רשע 41
ב-ד  לד  מיהו רשע הפסול לעדות 42
ה-ז  לד  עובר על השבועה,טבח שרימה וגזלן 43
ח-י  לד  פסול עדות של עדים זוממים ואלו שעוברים על ריבית 44
יא-יג  לד  פסול עדות של מלוים בריבית בטעות ופסולים דרבנן 45
יד-טז  לד  פסול עדות של המוכסים,האריס ומשחקים בקוביה 46
טז,יז  לד  פסול עדות של משחק בקוביה ושל עם הארץ 47
כ-כג  לד  פסול עדות של שונא מוסר,ממזר ועוד,והכרזה עליהם 49
כד-כו  לד  פסול עדות של עובר בשוגג ושל מרשיע עצמו 50
כז-כט  לד  פסול עדות של הנשבע להכחיש את העד,חזרת הרשע לכשרותו 51
ל-סוף  לד  עוד אודות סדר חזרת הרשעים לכשרותם 52
א  מב  כשרות שטר הנכתב על דבר שאפשר לזייף בו את תוכן השטר 53
א  מב  כשרות שטר מקנה הנכתב על דבר שאפשר לזייף בו את תוכן 54
א-ג  מב  דינו של שטר שנכתב שלא כתקנת חז"ל 55
ג  מב  הצורך באחידות הכתב ודקדוק הסופר 56
ג  מב  הצורך באחידות הכתב ודקדוק הסופר 56
ד  מב  הזהירות בכתיבת מספרים בשטר מבלי להניח אפשרות לזיוף 57
ה  מב  כיצד דנים בשטר שכתובים בו דברים הסותרים 58
ה-ו  מב  כיצד דנים בספק במשמעות לשון שבשטר 59
ו-ז  מב  החזקת השטר כהוכחה כשיש ספק בשמו של בעל השטר 60
ח  מב  אם "תפיסה" מועילה בספק שבשטר 61
ט-י  מב  באיזה מקרים לא אומרים "יד בעל השטר על התחתונה" 62
יא-יב  מב  דינם של שטרות שיש בהם ספק בסכום ההלוואה 63
יג-יד  מב  לשונות מסופקים בסוג הסכום של החוב 64
טו  מד  לשון מסופקת בסכום הנקוב בשטר 65
א-ג  מד  דיני השיטה האחרונה של השטר 66
א-ו  מד  שטר שכתוב בו "שריר וקים" 67
ז-ט  מד  המשך דיני קיום המחיקות והתלויות 69
א-ב  מט  כשיש שני שמות או כנויים 70
ג-ו  מט  חששות לרמאות בשמות 71
ז  מט  הוצאת שטר חוב כששני אנשים בעלי שמות זהים בעיר אחת 72
ז-ח  מט  הוצאת שטר חוב על אחרכששני אנשים בעלי שמות זהים 73
ט-י  מט  דינים הנוגעים כששני אנשים בעלי שמות זהים בעיר אחת 74
מה בתכנית?

תכנית לימודים המקיפה את כל סימני העיון לבחינת קידושין ברבנות הראשית, כתובה ביד אומן, מגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ונעימה לעין המעיין.

תכנית אינטראקטיבית גדושה בשאלות הלכתיות שהעלו ע''י הלומדים במשך השנים ושופכות אור על הסוגיות הנלמדות, בהצגתן יוכל המעיין להרחיב את ידיעותיו ולהעמיק עוד יותר.

תכנית קידושין כוללת מבחנים תקופתיים, בעזרתם תוכל לוודא שהנך מבין את החומר הנלמד ושולט בו היטב . התכנית מתאימה גם למעונינים לסכם או לחזור על הלכות קידושין.

במסגרת לימוד זה יובאו דברי הגמרא והראשונים, לצידה של ההלכה למעשה, מראשוני הפוסקים, המשך בשולחן ערוך, וכלה באחרוני זמינינו.

משך הלימוד: 9 חודשים
עורך: הרב יצחק צבי אושינסקי

עלות התוכנית: דמי רישום חודשיים

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: