English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  שבת הלכה למעשה
לימודי הלכה - שבת הלכה למעשה
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
    מהות השבת,זכירה וכבוד השבת וערב שבת 1
    ערב שבת,מלאכת נוכרי לישראל ושותפות עם נכרי 2
    קבלת שבת והדלקת נרות 3
    תפילות שבת,שניים מקרא ואחד תרגום 4
    מצוות קידוש,דיני סעודה,הבדלה ומלווה מלכה 5
    לט מלאכות שבת-הקדמה 6
    מלאכות:זורע,חורש,קוצר ומעמר 7
    מלאכות דש,טוחן ולש 8
    מלאכות: זורה,בורר ומרקד 9
    מלאכת מבשל 10
    מלאכת מבשל 11
    מלאכת מבשל 12
    מלאכת מבשל 13
    מלאכות גוזז ומלבן 14
    מלאכות:מנפץ,טווה,מיסך,אורג,פוצע,קושר,מתיר ועוד 15
    מלאכות:תופר,קורע ומחתך 16
    מלאכות צד ושוחט 17
    מלאכות:המפשיט,המעבד,הממחק והמשרטט 18
    מלאכות:הכותב,המוחק והצובע 19
    מלאכות המבעיר והמכבה 20
    מלאכות הבונה והסותר 21
    אהלים ומחיצות,מלאכת מכה בפטיש 22
    מוקצה-דינים למעשה 23
    ארבע רשויות,ערוב חצרות ותחומין 24
    כבוד השבת-ענייני חול,שטרי הדיוטות והכנה לחול 25
    חולה ויולדת,פיקוח נפש,טיפול בתינוק ואמירה לעכום 26
    חשמל בשבת 27
מה בתכנית?

תכנית ייחודית מבית לימודי דעת ערוכה בטוב טעם, מקיפה את כל הלכות שבת ומסווגת לפי ל''ט אבות מלאכה.

תוכנית שבת הלכה למעשה אף כוללת את פרק ההכנות לשבת, הדלקת הנרות, תפילות השבת וכללים ללימוד ל''ט אבות מלאכה.

כל מלאכה ממלאכת המשכן ניתנת לה הגדרה , פירוט אב המלאכה והתולדות ודינים מעשיים הנוגעים להלכה למעשה.

תכנית שבת הלכה למעשה היא תוכנית מתאימה ללימוד משפחתי, כמו גם לכל המבקש ללמוד את הלכות שבת, היא פשוטה ומבוארת היטב ודנה אך ורק בפסיקת ההלכה למעשה ללא השתלשלות ההלכה ומחלוקות הפוסקים, עובדה המקילה על הלומדים לקבל הדרכה מעשית כיצד עליהם לנהוג.

התוכנית מתאימה גם לנשים
משך התוכנית: 3 חודשים

עלות התוכנית:דמי מנוי חודשיים

לימודי הלכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: