English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  איסור והיתר
לימודי סמיכה - איסור והיתר
מליחה
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
    דיני מליחה והדחה 1
ב  סט  בשר שלא הודח ונמלח 2
ג-ו  סט  תהליך המליחה 3
ז  סט  הדחה אחרונה 4
ח-ט  סט  הדחה אחרונה 5
י  סט  מסיח לפי תומו 6
יא  סט  בשר שנתבשל בלא מליחה 7
יב,יג  סט  בשר ששהה שלושה ימים בלא מליחה 8
יד,טו  סט  בשר ששהה שלושה ימים בלי מליחה,שנתערב וכבוש. 9
טז,יז  סט  דיני מליחה והדחה 10
יח,יט  סט  דיני בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב/חליטה 11
כ,כא  סט  מעשה דרש 12
א  ע  דין מליחת הרבה בשר יחד 13
ב  ע  דגים ובשר עוף שנמלחו יחד. 14
ג,ד  ע  בשר שחוטה שמלחו עם בשר טריפה. 15
ה,ו  ע  בשר שנמלח יחד עם בשר שלא נמלח. 16
ו  ע  דין מליחת בשר ביחד. 17
ו  ע  בשר שנכבש בציר 18
א-ג  עא  הדחה ראשונה/דין מליחת הראש,הטלפים והמח 19
א,ב  עב  דין מליחת הלב והראה. 20
ג,ד  עב  לב העוף 21
א-ג  עג  דין צליית הכבד. 22
א-ג  עג  דין צליית הכבד. 23
ד-ו  עג  כבד עם בשר 24
א/א-ג  עד/עה  הטחול דינו כשאר בשרים./מליחת המעיים. 25
א,ב  עו  דין צליית בשר. 26
ג-ו  עו  דין צליית בשר. 27
בשר בחלב
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א,ב  פז  דיני בשר בחלב-הקדמה והגדרות. 1
ג,ד  פז  דיני בשר בחלב האסורים מדרבנן 2
ד,ה  פז  אסורי בשר בחלב משום מראית עין. 3
ו-ח  פז  פרטי דינים באיסור בשר בחלב. 4
ט-יא  פז  הכנת גבינה ע 5
א,ב  פח  חלב ובשר בשולחן אחד 6
א,ב  פט  המתנה בין בשר לחלב 7
ג,ד  פט  המתנה בין בשר לחלב בתבשיל 8
א,ב  צ  דיני כחל (חלק א) 9
ג,ד  צ  דיני כחל (חלק ב) 10
א-ג  צא  בשר וחלב שנגעו זה בזה. 11
ד  צא  תתאה גבר. 12
ה  צא  מליח כרותח. 13
ו-ח  צא  עוף שנפל לחלב 14
א  צב  מבלע בלע מפלט לא פליט. 15
ב  צב  חלב שנפל לקדירה של בשר. 16
ג,ד  צב  חתיכה נעשית נבלה. 17
ה,ו  צב  טיפה שנפלה על הקדירה-חלק א` 18
ז  צב  טיפה שנפלה על הקדירה-חלק ב` 19
ח,ט  צב  קדירה שע 20
א  צג  נותן טעם לפגם. 21
א,ב  צד  כפית חלבית שנתחבה לקדירה בשרית. 22
ג-ה  צד  כפית שהוכנסה לקדירה. 23
ו-ט  צד  בצל בשרי בתוך מרק חלבי. 24
ו-ט  צד  בצל בשרי בתוך מרק חלבי. 25
א,ב  צה  נ"ט בר נ"ט. 26
ג-ז  צה  נ 27
א,ב  צו  דבר חריף. 28
ג-ה  צו  דבר חריף-תבלינים,לימון וקישואים. 29
א-ג  צז  אפית לחם חלבי ובשרי. 30
תערובות
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  צח  איסור שנתערב בהיתר. 1
ב,ג  צח  טעם כעיקר. 2
ד,ה  צח  חנ 3
ו-ט  צח  שיעורים אחרים ואיסור מבטל איסור. 4
א-ד  צט  דין עצמות של איסור. 5
ה  צט  אין מבטלין איסור לכתחילה. 6
ו,ז  צט  "אין מבטלין" באיסור דרבנן 7
א-ד  ק  בריה אפילו באלף לא בטיל. 8
א-ט  קא  חתיכה הראויה להתכבד. 9
א-ג  קב  דבר שיש לו מתירין. 10
ד  קב  פרטי דין דבר שיש לו מתירין. 11
א-ד  קג  נותן טעם לפגם. 12
ה-ז  קג  נותן טעם לפגם. 13
א-ג  קד  עכברים כבושים. 14
א  קה  כבוש כמבושל. 15
ב,ג  קה  איסור שנפל לתוך היתר-כלי שני. 16
ד-ו  קה  צלי 17
ז,ח  קה  אין בליעות יוצאות בלא רוטב. 18
ט-יד  קה  אין בליעות יוצאות בלא רוטב. 19
א,ב  קו  דין ביטול בשישים. 20
א,ב  קז  דין המבשל ביצה-ודבר מיאוס הנמצא בתבשיל. 21
א,ב  קח  ריחא מיתלא-שלא לאפות היתר ואיסור בתנור אחד. 22
א,ב  קט  דין יבש ביבש שנתערב. 23
א,ב  קי  דין ספק טריפות שארע בבשר-דבר חשוב. 24
ג,ד  קי  תשע חנויות. 25
ה,ו  קי  שמא יקח. 26
ז,ח  קי  קבוע דרבנן. 27
ט,י  קי  ספק ספיקא 28
א-ד  קיא  דין כלים טריפותשנתערבו בכשרות-מהו תולין. 29
ה-ז  קיא  שתי קדירות של היתר. 30
בישולי עכום
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א  קיב  פת עכום 1
ב  קיב  פת פלטר-אם הפת מחליף ידיים. 2
ג-ח  קיב  קניית פת. 3
ט-יב  קיב  אם יהודי סייע 4
יג-טז  קיב  אורחים 5
א-ג  קיג  בישול עכו"ם 6
ד-ז  קיג  בישול עכו"ם 7
ח-יא  קיג  בישול עכו"ם 8
יב-טז  קיג  בישול עכו"ם 9
הכשרת כלים
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א,ב  קכ  טבילת כלים 1
ג-ז  קכ  טבילת כלים 2
ח,ט  קכ  טבילת כלים 3
יב-טו  קכ  טבילת כלים 4
א-ה  קכא  טבילת כלים 5
ו,ז  קכא  הגעלת כלים 6
מה בתכנית?

תכנית לימודים המקיפה את כל סימני העיון לבחינת אסור והתר ברבנות הראשית, כתובה ביד אומן, מגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ונעימה לעין המעיין.

תכנית זו מחולקת לחמשה נושאים:
הלכות מליחה, הלכות בשר בחלב, הלכות תערובות,הלכות פת עכו''ם ובישולי עכו''ם ,הלכות הכשרת כלים

תכנית אסור והתר כוללת מבחנים תקופתיים, בעזרתם תוכל לוודא שהנך מבין את החומר הנלמד ושולט בו היטב . התכנית מתאימה גם למעונינים לסכם או לחזור על הלכות איסור והתר.

משך הלימוד :13 חודש
עורך התכנית: הרב אהרון שנקלובסקי

עלות התכנית: דמי מנוי חודשיים.

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: