English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  עירובין
לימודי סמיכה - עירובין
עירובין
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א-ג  שמה  ארבע רשויות בשבת 1
ד-ו  שמה  חורים בכתל 2
ז-ט  שמה  גדרי רשות הרבים 3
י,יא  שמ  חפצים ברשות הרבים 4
יב,יג  שמה  גובה רשות הרבים 5
יד  שמה  ארבע רשויות בשבת 6
טו-יז  שמה  פנימה והחוצה 7
יח-יט  שמה  דיני כרמלית 8
א  שמו  העברה מרשות לרשות 9
ב-ג  שמו  העברה מרשות לרשות 10
א  שמז  טלטול בשבת מדאוריתא 11
א  שמח  המושיט מרשות לרשות 12
א-ב  שמט  ארבע אמות ברשות הרבים 13
ג-ה  שמט  העברה מאחד לשני 14
א  שנח  מוקפים לדירה 15
ב-ו  שנח  מוקפים לדירה 16
ז-ט  שנח  טח את הקירות 17
י-יב  שנח  גידור לצרכי מגורים 18
יג-יד  שנח  גידור לצרכי מגורים 19
א  שסב  מחיצה שלא למטרת מגורים 20
ב-ד  שסב  מחיצות שונות 21
ה-ז  שסב  מחיצות שונות 22
ח  שסב  פרצות רחבות מהמחיצות 23
ט  שסב  פרוץ כעומד 24
י  שסב  צורת הפתח 25
יא  שסב  אופן בניית צורת הפתח 26
י  שסב  צורת הפתח 27
יב  שסב  משקוף העליון בצורת כיפה (קשת) 28
א-ב  שסו  דין עירובלחצר שהרבה בני אדם דרים בו 29
ג  שסו  מקום הנחת העירוב 30
ד-ח  שסו  נתינת העירוב במקום אחד 31
ט-י  שסו  עירוב לחצר שהרבה בני אדם דרים בו 32
יא-טו  שסו  עירובלחצר שהרבה בני אדם דרים בו 33
שסח: ג-ח שע: ב ד ח  שסח, שע  שעור העירוב- נתמעט משעורו, שיתוף בעירוב 34
א-ה  שפב  אם דירת יהודי מעכבת בעירוב (עירוב חצרות ) 35
יא- יד  שפב  ממי אפשר להשכיר דירת גוי? 36
טו-כ  שפב  ישראל וגוי שדרים בבית אחד 38
  תח  עירובי תחומין - הקדמה 39
א  תח  מקום הנחת העירוב 40
ב-ד  תח  הנחת העירוב וקניית השביתה 41
מה בתכנית?

תכנית לימודים המקיפה את כל סימני העיון לבחינת עירובין ברבנות הראשית, כתובה ביד אומן, מגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ונעימה לעין המעיין.

תכנית אינטראקטיבית גדושה בשאלות הלכתיות שהעלו ע''י הלומדים במשך השנים ושופכות אור על הסוגיות הנלמדות, בהצגתן יוכל המעיין להרחיב את ידיעותיו ולהעמיק עוד יותר.

תכנית עירובין כוללת מבחנים תקופתיים, בעזרתם תוכל לוודא שהנך מבין את החומר הנלמד ושולט בו היטב . התכנית מתאימה גם למעונינים לסכם או לחזור על הלכות עירובין.

משך הלימוד: 5 חודשים
עורך התכנית: הרב א. אלחרר

עלות התוכנית:דמי מנוי חודשיים

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: