English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  אבלות
לימודי סמיכה - אבלות
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
א-ד  שמ  הלכות קריעה 1
ה-ז  שמ  הלכות קריעה 2
ח-י  שמ  הלכות קריעה 3
יא-טו  שמג  הלכות קריעה 4
טז-כ  שמ  הלכות קריעה 5
כא-כה  שמ  הלכות קריעה 6
כו-לב  שמ  הלכות קריעה 7
לג-לט  שמ  הלכות קריעה 8
א  שמא  הלכות אונן 9
ב-ו  שמא  הלכות אונן 10
א  שמב  הלכות חתן שנפטר קרובו 11
א,ב/א-ד  שמג/שמד  הלכות הלויה והספד 12
ה-טו  שמד  הלכות הספד 13
טז-סוף  שמד  הלכות הספד 14
א-ה  שמה  הלכות מאבד עצמו לדעת 15
ו-סוף/ג  שמה/שמז  מאבד עצמו לדעת,הנהגת קרוב התלוי... 16
א-ג  שעה  זמן תחילת האבלות 17
ד-ז  שעה  זמן תחילת האבלות 18
ח-סוף  שעה  זמן תחילת האבלות 19
א-ג  שעו  ניחום אבלים 20
ד  שעו  מנהגים שלאחר הקבורה,קצת דיני קדיש ויארצייט 21
ד  שעו  דיני קדיש ותפילה לפני העמוד 22
ד  שעו  דיני קדיש ותפילה לפני העמוד-הלכה למעשה 23
א-ג/א,ב  שעז/שעח  אבלות על עבד או על מנודה,מדיני סעודת הבראה 24
ג-ט  שעח  דיני סעודת הבראה 25
י-יג/א,ב  שעח/שעט  דיני סעודת הבראה והוספות בברהמז 26
ג-ה/א-ג  שעט/שפ  דיני הוספות בברהמז ואיסור מלאכה בשבעה 27
ב  שפ  דיני ג` ימים ראשונים לאבלות (הרחבה) 28
ד-י  שפ  דיני מלאכה בשבעה 29
יא,יב  שפ  מלאכה בשדה האבל ונידון מעשי 30
יג-כ  שפ  מלאכות האבל ומלאכות שעושים עבורו 31
כא-כה  שפ  מדיני מלאכת האבל 32
א-ו  שפא  דיני רחיצה לאבל 33
א-ה/א  שפב/שפג  דיני נעילת הסנדל ותשמיש המיטה 34
ב/א-ה  שפג/שפד  דיני תשמיש המיטה ותלמוד תורה לאבל 35
  שפד  דיני תלמוד תורה לאבל 36
א-ג/א  שפה/שפו  דיני שאילת שלום ועטיפת הראש לאבל 37
א,ב/א,ב/א  שפז/שפח/שפט  שאילת שלום,עטיפת הראש לאבל וכיבוס לאבל 38
א-ח  שפט  דיני כיבוס וגיהוץ לאבל 39
א-ה  שצ  דיני גילוח וסירוק לאבל 40
ו,ז/א,ב  שצא/שצב  דיני גילוח ודיני שמחה לאבל 41
ג/א  שצא,שצב  דיני שמחה לאבל 42
ב-סוף  שצב  דיני נישואין למי שמתה אשתו 43
א-ד  שצג  דיני יציאת אבל מביתו 44
א-ו/א  שצד/שצה  הרגשת האבל בימי אבלותו 45
ב-ג/א-ג  שצה/שצו  דיני מקצת היום ככולו ודיני מי שלא התאבל 46
א,ב/א/א  שצז/שצח/שצט  דיני עדות באבלות,אבלות מספק,יסוד חיוב האבלות 47
א-ב  שצט  דיני אבלות בימי הרגל 48
ג-ח  שצט  דיני אבלות בימי הרגל 49
ט-יג  שצט  דיני אבלות בימי הרגל 50
יד/א  שצט/ת  דיני אבלות בימי הרגל,ודיני אבלות בשבת 51
ב  ת  דיני אבלות בשבת 52
א-ו  תא  דברים הנוהגים בחול המועד 53
ז/א,ב  תא/תב  דיני אבלות בפורים, דין שמועה קרובה ורחוקה 54
ג-ח  תב  דיני שמועה קרובה ורחוקה 55
ט-יב  תב  דיני שמועה קרובה ורחוקה 56
א  תג  דיני ליקוט עצמות 57
ב-ה  תג  דיני ליקוט עצמות 58
ו-סוף  תג  דיני ליקוט עצמות 59
מה בתכנית?

תכנית אבלות
כוללת 59 שיעורים
תכנית לימוד הלכות אבלות מיועדת לכלל הציבור ובעיקר למורי הוראה, רבנים או מחנכים אשר נשאלים רבות אודות הלכות אלו, בעת שקרובם או בן קהילתם שרוי בצערו, והוא מעוניין לקבל תשובה מיידית לשאלתו בענין הנהגותיו בעת האבלות.

נושא הינו נושא אחד המאגד בתוכו נושאים רבים כגון קריעת הבגד, הלכות אונן (כשעדיין לא קבר את מתו), הלכות הספד, הלכות קבורה, אבלות השבעה, אבלות בשלושים יום ראשונים, אבלות כל השנה הראשונה, דיני קדיש והתפילה לפני העמוד בשנה הראשונה ועוד הלכות רבות בתחום זה.


משך הלימוד: 8 חודשים
עורך: הרב יצחק דוד אושינסקי

עלות התוכנית:דמי מנוי חודשיים

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: