English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  מקוואות
לימודי סמיכה - מקוואות
מקוואות
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
  רא  הלכות מקוואות - הקדמה 1
א,ב  רא  שיעור מקוה כשר 2
ג-ה  רא  פסול שאובים 3
ו,ז  רא  טבילה בתוך כלי 4
ח-י    מעין המלח לתוך כלי 5
יא-יד  רא  מעיין שחברוהו 6
טו  רא  פסול ג` לוגין מים שאובים 7
יט-כב  רא  נפלו לב` מקוואות לכל אחד לוג ומחצה 9
כג,כד  רא  תנאי פסול במראה הג` לוגין 10
כה-כח  רא  שינוי צבע המקוה 11
כט-ל  רא  נפלו ג` לוגין מי פרות ולא נשתנה מראה המקוה 12
ל-לב  רא  מקוה שאוב שנעשה קרח 13
לד,לה  רא  תנאים לפסול מים שנפלו לתוך כלי 14
לו  רא  צינורות המובילים מים למקוה 15
לז-לט  רא  כלי שלא נעשה לקבל 16
מ  רא  מתי כלי לא נחשב ככלי לעניין שהמים בו יקראו שאובים 17
מא-מד  רא  הנחת כלים עמ"נ שיכילו מים 18
מד-מז  רא  העברת מים למקוה בדרך של המשכה 19
מח-נ  רא  המשכת מי גשמים בדבר המקבל טומאה 20
נא-נג  רא  זחילה מועטת 21
נד-נח  רא  נפרץ הכתל מלמעלה 22
נח-סב  רא  טבילת כלים בחורי מערה 23
סג-סו  רא  טבילת כלים 24
סז-עג  רא  ספק מים שאובים 25
עד,עה  רא  מצא מים מכונסים אם כשרים לטבילה 26
  נספח  מקוה חב"ד 27
מה בתכנית?

תכנית לימוד הלכות מקוואות מבית 'לימודי דעת' הינה תוכנית לימודים הכתובה ביד אומן ומגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ומוגדרת היטב.
התכנית מחולקת לשיעורים שיעורים הבאים בצורת חוברות, כאשר כל שיעור הינו יחידת לימוד קצרה בה מובאים דברי השולחן ערוך, נושאי כליו, גמרות, תוספתא ראשונים ואחרונים עד לפסיקה בת זמנינו.
בתוכנית מובאות כל דעות הפוסקים לכל העדות והמנהגים בפירוט רב.
בראשית כל חוברת מובא דף מקורות, זאת כדי להקל על הלומדים שמסיבה טכנית אין באפשרותם ללמוד מתוך השו"ע.
תוכנית מקוואות כוללת מבחנים, בעזרתם תוכל לבדוק עד כמה הינך שולט בחומר הנלמד.
התכנית מתאימה במיוחד ללומדים לקראת בחינות הרבנות הראשית, כמו כן לכל המעוניין לסכם או לערוך חזרה על הלכות אלו.

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: