English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי /  מסלולי לימוד /  מילה וגירות
לימודי סמיכה - מילה וגירות
מילה
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
  רס רסא  הקדמה 1
א`  רס"ב   זמן מילה לבריא חולה ואנדרוגינוס 2
ב`  רס"ב  זמן מילה לתינוק חולה 3
ג ד  רס"ב  זמן מילת אנדרוגינוס, יוצא דופן ועוד, 4
ד-ז  רס"ב  המשך דברי השולחן ערוך 5
א ב  רסג   ילד שהוא אדום או ירוק ומי שבניו מתים מחמת מילה 6
ג-ה  רסג  מת מחמת מילה, מי שנולד מהול, ומילת עכו"ם 7
א ב  רסד  מי ראוי למול ובמה מלין, וכיצד מלין 8
א ב  רסד  מי ראוי למול ובמה מלין 9
ג ד  רס"ד  כיצד מלין 10
ה-ו  רסה   ציצין המעכבים את המילה 11
א  רסה  סדר ברכת המילה 12
ב-ג  רס"ה  ברכות המילה 13
ד  רסה  ברכת ממזר, וברכת הכוס בתעניות 14
ה  רסה  מילת שני תינוקות יחד 15
ו-ח  רסה  מילה בעשרה ברכת שהחיינו וכיסוי הערוה 16
ט- יג  רס  נתינת הערלה בעפר מצוות סנדקאות וסעודת המילה 17
א-ג  רסו  איזה מילה דוחה שבת ויום טוב 18
ג-ו  רסו  הכנות למילה ורחיצת קטן 19
ו-ח  רס  מכשירי מילה ,מילה ראשונה בשבת ומילת ספק 20
ט-י  רסו  שיעור בין השמשות 21
יא  רסו  נולד מוקדם שביעי שמיני וספקות 22
יב יג  רסו  מילת בן מומר בשבת ובן ישראל מגויה 23
יד  רסו  מילה בשבת ע"י שני מוהלים, ומילה דחויה קודם השבת 24
גירות
הורדה סעיף סימן נושא השיעור מס' שיעור
    הקדמה 1
א  רס"ח  כיצד מגיירים הגר והגיורת, ודיני קדושת הגר 2
ב  רס"ח  סדר הגירות 3
ג  רס"ח  דיני הבית דין לגרים 4
ז ח  רס"ח  דיני טבילה 5
ט י  רס"ח  מילת גוי שלא לשם גירות 7
י"א י"ב  רסח  נתגייר בפני עצמו 8
א ג   רס"ט  איסור עריות בגרים ודינן לענין עדות וחליצה 9
ד-ו  רס"ט  איסור עריות באחים, ואם מיבמין וחולצין זה לזה 10
ז- יא  רס"ט  קרבת אחיות, גר דיין, עדות וגר 11
מה בתכנית?

תכנית לימודים המקיפה את כל סימני העיון לבחינת מילה וגירות ברבנות הראשית, כתובה ביד אומן, מגישה את השתלשלות ההלכה בדרך בהירה ונעימה לעין המעיין.

תכנית אינטראקטיבית גדושה בשאלות הלכתיות שהעלו ע''י הלומדים במשך השנים ושופכות אור על הסוגיות הנלמדות, בהצגתן יוכל המעיין להרחיב את ידיעותיו ולהעמיק עוד יותר.

לימודי סמיכה
חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: