English מפת אתר  צור קשר 
רבנות אודותינו הלכה שבועית שאלות בהלכה מסלולי לימוד דף הבית
הסמכה לרבנות הראשית
ראשי >  אנו מציעים >  מבחנים
מבחנים

המבחן נועד לסכם חומר שנלמד, ולתת הזדמנות ללומד לבדוק את רמת ידיעותיו.

 

המבחנים שלנו, מעבר להיותם מכינים למבחני הרבנות, באים לסכם יחידת חומר קצרה ולתת אינדיקציה ללומד עד כמה הוא מבין את החומר הנלמד.

בסיום כל יחידת חומר (בערך כל 10-15 שיעורים) נשלחים מבחנים ללומדים בדואר או בדוא"ל , הלומד משיב על השאלות ושולח את המבחן לבדיקה.

המבחנים מהווים  הכנה טובה למבחני הרבנות.

 

אופי המבחנים

רב המבחנים נכתבו בשיטת מבחן אמריקאי (בחירת תשובה נכונה מתוך כמה תשובות אפשריות)

יש גם מבחנים המצריכים כתיבת תשובות מפורטות.

אין חובה לערוך את המבחנים אך הם בהחלט מהווים מבדק ללומד האם הוא מבין את החומר כראוי.

 

לפניך דוגמת מבחן מהלכות קידושין

נושא המבחן: סיכומים 50-41 (סימן נה סעיף א – סוף סימן סד)

 

שאלות

הוראות לנבחן: תחת כל שאלה מובאות ארבע תשובות, ואולם רק אחת מהן נכונה. על הנבחן לסמן מהי התשובה הנכונה מבין הארבע.

1.    ארוס שבא על ארוסתו, מה דינו ?

א.       מכים אותו מכת מרדות (מהתורה).

ב.       השו"ע פסק כי אם היה מדבר עמה על עסקי קדושין, אין לו עונש כלל.

ג.        מכים אותו מכת מרדות (מדרבנן).

ד.       מחלוקת בראשונים, ולהלכה יש לו לעשות תשובה.

2.    לשיטת ערוך השולחן, מה דינה של חופה שאינה ראויה לביאה ?

א.       מחלוקת באחרונים ביאור דבריו, ונשארו בספק.

ב.       הוא פוסק שלא כרמב"ם, וממילא אין חיסרון בחופה זו.

ג.        מחמירים בזה.

ד.       ע"פ הדין אכן צריכה חופה זו לחול, אך בספר ערוך השולחן החמיר בכך.

3.    בשבע ברכות, מתי מברכים את ברכת הגפן ?

א.       לאחר כל הברכות (רא"ש).

ב.       מברכים אותה תמיד לפני שבע הברכות.

ג.        חלוקים בזה הראשונים. י"א שלפני הברכות וי"א אחריהם.

ד.       בברכות שתחת החופה מקדימים את ברכת הגפן לז' הברכות, אך בעת ברכת המזון מברכים ברכה זו לבסוף.

4.    לשיטת הרמ"א, האם ניתן לברך ברכת שבע ברכות משותפת לשני זקנים או אלמנים שנשאו אלמנות או גרושות?

א.       כן (משום שסובר כהגהות מיימוניות).

ב.       נהגו להחמיר בזה.

ג.        מחלוקת באחרונים, ולהלכה יש להקל בכך.

ד.       הגמרא קובעת שמעיקר הדין אסור לעשות ברכות משותפות, והרמ"א לא יחלוק על כך.

5.    היו בשעת הברכות בחופה אך לא אכלו בחופה, האם הם פנים חדשות (בימים אחרים)?

א.       כן (ריטב"א).

ב.       חלוקים בזה הטור ושיטה אחת בפרישה.

ג.        לא (המגיד משנה המובא בבית יוסף).

ד.       חלוקים בזה השו"ע והרמ"א.

6.    מיהם "פנים חדשות" ?

א.       אלו שמרבים בשבילם את המאכל לסעודה.

ב.       יש מקום להקל שכל אחד הוא פנים חדשות.

ג.        קרובי משפחה שהחתן שמח לראותם.

ד.       רק אם הוא לא היה בחתונה.

7.    אם מקדש ועושה חופה יחד, האם צריך שתי כוסות יין נפרדות לברכת חתנים ולשבע ברכות ?

א.       כן. אך בשעת הדחק יש להקל (שו"ע).

ב.       אין להחמיר בכך, שהרי חלוקים בזה השיטות (ב"ש).

ג.        כיון שהוא עשה חופה עתה, אין צריך (רמ"א).

ד.       כן (שו"ע).

8.    המלצרים העובדים באולם השמחות, האוכלים אחר תום האירוע, האם צריכים לברך לעצמם את השבע ברכות?

א.       השו"ע החמיר, והט"ז היקל.

ב.       כן (ט"ז).

ג.        מחלוקת בראשונים בכך, והשו"ע הכריע לקולא.

ד.       השו"ע והרמ"א חולקים בזה, כאשר השו"ע אינו מחמיר בכך, והרמ"א מחמיר. 

9.     חתן שאין לו מי שילווה אותו, האם ימנע מלהתפלל בציבור?

א.       כן (ע"פ רמב"ם).

ב.       לא (גרש"ז אויערבך זצ"ל).

ג.        מחלוקת בין הב"ש לח"מ.

ד.       חלוקים בכך הראשונים, והציץ אליעזר החמיר בכך.

10.  מדוע אין נושאים נשים בחול המועד?

א.       שמא תתבטל לו שמחת החג מחמת טרדות החתונה (גמרא).

ב.       שמא כלתו תתגנה עליו.

ג.        אין מערבין שמחה בשמחה וביטול פריה ורביה (גמרא).

ד.       אין איסור בכך כלל.

 

 

שיעורי הלכה

חוברות סיכום מצוינות המביאות את השתלשלות ההלכה, החל מהשולחן ערוך, נושאי כליו, ראשונים ואחרונים עד לפסיקה בת זמנינו.

תכנית לימודים שבועית

אחת לשבוע יגיעו אליך שתי חוברות לימוד בדיוור ישיר, בדואר או בדוא"ל.

תמיכת רב

צוות תמיכה נרחב של רבנים מומחים, ידריך אותך לאורך כל תקופת הלימוד וזמין בשבילך בטלפון או במייל.

מבחנים

בסיום כל יחידת לימוד תוכל לעמוד על היקף ידיעותיך ע"י מבחן מסכם, ובתום תקופת הלימודים תיגש לבחינה סופית על כל החומר.

תעודה

תעודה מטעם רבני המכון שלנו מוענקת לכל מסיים תוכנית שעבר את הבחינות בהצלחה.

שיטה יחודית

שיעורי הלכה מוגשים בצורת חוברות חוברות , עובדה שמקילה על הלומד בנשיאת החוברת לכולל, לעבודה או לישיבה.

הכנה מושלמת לבחינות הרבנות

תכנית ייחודית המכינה היטב את הלומדים לבחינות הסמיכה ברבנות הראשית.

חברה לבניית אתרים
דף הבית | אודותינו | מסלולי לימוד | שאלות בהלכה | הלכה שבועית | כתוב לנו | מפת אתר
פרשת השבוע |
מקוואות | אבלות | עירובין | נדה | שבת | איסור והיתר | קידושין | מילה וגירות |
לימודי סמיכה:
הלכות דיינים | עדות | נזקי שכנים | שותפין | שכירות פועלים | גיטין | הלוואה | דיינות:
מועדים | בר מצוה | שבת הלכה למעשה | אתיקה בעסקים | כשרות המטבח | רפואה בהלכה | לימודי הלכה: